دسته : تعرفه قیمت ها
شیت عمومی

  ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ پوستر ۴۵×۳۰  یک رو چهاررنگ گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰ ۲ پوستر ۴۵×۳۰  یک رو چهاررنگ تحریر ۸۰ ۱۰۰۰ ۱۴۵/۰۰۰ ۳ پوستر ۳۵×۵۰  یک رو چهاررنگ گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۱۹۲/۰۰۰ ۴ پوستر ۳۵×۵۰  یک رو چهاررنگ تحریر ۸۰ ۱۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰ ۵ تراکت A5 دورو چهاررنگ گلاسه ۱۳۵ [&h


لیست قیمت بروشور

لیست قیمت بروشور تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ بروشور (A5) دورو چهاررنگ همراه با خط تا گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ ۲ بروشور (A4) دورو چهاررنگ همراه با خط تا گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰ ۳ بروشور (A3)دورو چهاررنگ همراه با خ


لیست قیمت فولدر

لیست قیمت فولدر تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان) ۱ فولدر دورو چهاررنگ، یک رو سلفون مات، ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۱/۸۸۰/۰۰۰


لیست قیمت جعبه

لیست قیمت جعبه تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان) ۱ جعبه در ابعاد بسته شده ۵/۱۳×۱۹ در قطر ۵/۳ با روکش سلفون براق ۱۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰ ۲ جعبه در ابعاد ۹/۲۹×۷۰۳، مقوای پشت سفید، سلفون مات و براق ۳۰۰ گرمی ۵۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰


لیست قیمت کتاب متفرقه

لیست قیمت کتاب متفرقه تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح تیراژ قیمت (تومان) ۱ کتاب A4  ۱۰۰ صفحه داخلی گلاسه ۱۳۵ گرم، جلد مقوای ۲۵۰ دورو چهاررنگ، یک روی جلد سلفون براق، یک برگ ۲۵۰ گرم، سلفون دورو وسط کار، تمام صفحات داخلی یوو


لیست قیمت ساک دستی متفرقه

لیست قیمت ساک دستی متفرقه تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ ساک دستی ۳۰*۲۷*۱۲ افقی، تک رنگ، طلاکوب برجسته، دو طرف سلفون مات(عطف) (طول) (ارتفاع) گلاسه ۲۵۰ ۲۰۰۰ ۵/۸۰۰/۰۰۰ ۲ ساک دستی ۳۰*۵۲*۱۲ افقی، تک


لیست قیمت کاتالوگ متفرقه ۲

لیست قیمت کاتالوگ متفرقه ۲ تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح تعداد قیمت (تومان) ۱ کاتالوگ A4، ۲۴ صفحه داخلی، ۱۵۰ گرم، ۴ رنگ دورو، جلد ۳۲×۶۳، ۳۰۰ گرم، دورو، چهاررنگ، یک رو سلفون مات و موضعی، لوگوی برجسته، تیغ رو جلد، لب چسب،


لیست قیمت پاکت اختصاصی

لیست قیمت پاکت تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ پاکت ۲۲ *۱۱ تک رنگ ( ملخی) تحریر۱۰۰ (پاکت آماده) ۱۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۲ پاکت ۳۲ *۲۲ تک رنگ ( A4) تحریر ۱۰۰ (پاکت آماده) ۱۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰ ۳ پاکت ۴۳ *۳۱ تک رنگ ( A3) […


لیست قیمت کاتالوگ

لیست قیمت کاتالوگ تبلیغاتی (A4) تاریخ اعتبار قیمت :۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح خدمات نوع جنس    تیراژ قیمت (تومان) ۱ کاتالوگ ۳۰* ۲۱  –  ۴ صفحه دورو۴ رنگ (A4) سلفون مات دورو خط تا گلاسه  ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۲ کاتالوگ ۳۰* ۲۱  –  ۴ صفحه دورو۴


لیست قیمت سربرگ

لیست قیمت سربرگ تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ سربرگ تک رنگ تحریر۸۰ سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد ۱۷۰/۰۰۰ ۲ سربرگ تک رنگ تحریر۱۰۰ سربرگ A4 پانصد عدد و سربرگ A5 هزار عدد ۱۸۰/۰۰۰ ۳ سربرگ تک


لیست قیمت پوستر

لیست قیمت پوستر تبلیغاتی تاریخ اعتبار قیمت: ۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ پوستر ۲۱*۳۰  یک رو۴ رنگ (A4) گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ ۲ پوستر ۲۱*۳۰  یک رو۴ رنگ (A4) تحریر ۸۰ ۱۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰ ۳ پوستر ۲۱*۳۰  یک رو۴ رنگ (A4) گلاسه ۱


لیست قیمت چاپ کتاب

          لیست قیمت چاپ کتاب                          تاریخ اعتبار قیمت: ۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح تیراژ لیست قیمت (تومان) ۱ کتاب در قطع وزیری کاغذ داخل ۷۰ گرم دورو تک رنگ ۱۰۰ صفحه جلد مقوا گلاسه ۳۰۰ گرم یک رو رنگی همراه با روکش سلف


لیست قیمت کارت ویزیت

            کارت ویزیت- شیت عمومی                    تاریخ اعتبار قیمت: ۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح یک رو / دو رو نوع جنس تعداد زمان تحویل قیمت (تومان) ۱ کارت ویزیت سلفون براق  یک رو گلاسه ۳۰۰ ۱۰۰۰ ۳ روز ۱۸/۰۰۰ ۲ کارت ویزیت سلفون براق  د


لیست قیمت ساک دستی

لیست قیمت ساک خرید تبلیغاتی تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ ساک دستی ۴*۹*۲۱ چهار رنگ (عطف) (طول) (ارتفاع) گلاسه ۱۳۵ ۱۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۲ ساک دستی ۴*۹*۲۱ چهار رنگ (عطف) (طول) (ارتفاع) گلاسه ۱۷۰ ۱۰۰۰ ۷۹۰/۰۰۰


لیست قیمت تراکت دورو رنگی

                لیست قیمت تراکت تبلیغاتی رنگی(دورو)- شیت اختصاصی تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ تراکت ۱۵*۲۱ دو رو۴ رنگ (A5) گلاسه ۱۳۵ ۴۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۲ تراکت ۱۵*۲۱ دو رو۴ رنگ (A5) گلاسه ۱۳۵ ۸۰۰۰ ۵۵۰/


لیست قیمت تراکت یک رو رنگی

تراکت تبلیغاتی رنگی (یک رو)- شیت اختصاصی تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان) ۱ تراکت ۱۵*۲۱ یک رو۴ رنگ (A5) گلاسه ۱۳۵ ۴۰۰۰ ۲۹۰/۰۰۰ ۲ تراکت ۱۵*۲۱ یک رو۴ رنگ (A5) گلاسه ۱۳۵ ۸۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰ ۳ تراکت ۱۵*۲۱ یک رو۴ رن


لیست قیمت کاتالوگ متفرقه

لیست قیمت کاتالوگ متفرقه                تاریخ اعتبار قیمت:۹۷/۰۴/۳۱ تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور ۰۳۱-۹۵۰۱۳۵۲۵-۶ ردیف شرح تعداد قیمت (تومان) ۱ کاتالوگ در قطع ۱۴*۲۲ (باز شده ۱۴*۴۴) – صحافی منگنه لوپ جلد مقوا ۳۰۰ گرم گلاسه دو رو ۴ رنگ همراه با مات دورو – داخل شامل […]


استعلام قیمت

                  استعلام قیمت از ما به معنای سفارش به ما نیست، ما به شما کمک می کنیم که درست و بهینه هزینه کنید. شما می توانید با تکمیل فرم ذیل، نسبت به قیمت تمام شده سفارش خود طبق دستور کار تکمیل شده، از طریق تماس تلفنی یا ارسال اس ام اس ما، با شما مطلع […]


 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در را ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : نفر        بازديدکننده دیروز : 0 نفر        بازديدکننده در هفته : 0 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای هلدینگ توسعه دهندگان محفوظ است

«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»