غرفه آرایی نمایشگاهی

 

برای تکمیل فرم درخواست نمایشگاه اینجا کلیک کنید.

 

 

 

نمایشگاه های سال ۱۳۹۱

صنعت برق

تهران، خرداد ۹۱

برق گیر پارس

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت برق گیر پارس، ۳۶ متر مربع، موقعیت L  دانلود فایل

 محصولات وفناوری کشاورزی ،گیاهی ،ارگانیک وصنایع وابسته

تهران، بهمن ۹۱

شرکت گل شیمی سپاهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت گل شیمی سپاهان، ۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز  دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۲

 چاپ، بسته بندی و تبلیغات

اصفهان، آبان ۹۲

شرکت ایرانا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ایرانا، ۲۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز   دانلود فایل

 مهرآفرین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت مهرآفرین، ۲۴ متر مربع،موقعیت یک طرف باز   دانلود فایل

 جهان نما

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت جهان نما، ۷۲ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

صنعت کشاورزی  ( ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری)

اصفهان، آذر ۹۲

شرکت میرآب

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت میرآب، ۵۴ متر مربع، موقعیت جزیره  دانلود فایل

 نمایشگاه تأسیسات آب و فاضلاب

اصفهان، دی ۹۲

نگین پلیمر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت نگین پلیمر،۳۶ مترمربع،موقعیت ۳ طرف باز  دانلود فایل

شرکت میرآب

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت میرآب ، ۵۴ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

نمایشگاه چاپ، بسته بندی و تبلیغات

تهران، دی ۹۲

 جهان نما

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت جهان نما، ۷۲ متر مربع، موقعیت جزیره  دانلود فایل

تکنولوژی کشاورزی (نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)

اصفهان، بهمن ۹۲

 پارس دشت

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پارس دشت ، ۳۳ متر مربع، موقعیت دو طرف باز  دانلود فایل

نمایشگاه دام، طیور و دامپزشکی

اصفهان، بهمن ۹۲

شرکت آریان آرا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت آریان آرا ،۶۰ مترمربع،موقعیت ۳ طرف باز    دانلود فایل

نمایشگاه لوازم خانگی

اصفهان، اسفند ۹۲

ساتیسان گاز

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ساتیسان گاز، ۶۴ متر مربع، موقعیت جزیره     دانلود فایل

لوازم خانگی ناسیونال

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت لوازم خانگی ۱۱۰، ۲۷ مترمربع،موقعیت دو طرف باز    دانلود فایل

صنایع الکترونیکی پاکشوما

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال، ۲۴ متر مربع، دو طرف باز   دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۳

صنعت برق

اصفهان، خرداد ۹۳

شرکت رعد خاورمیانه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت رعد خاورمیانه، ۶۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز  دانلود فایل

شرکت سها سنجش سپاهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ایرانا، ۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز دانلود فایل

تکنولوژی کشاورزی (نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)

تهران، خرداد  ۹۳

پارس دشت

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پارس دشت ، ۳۳ متر مربع، موقعیت دو طرف باز   دانلود فایل

 صنایع و ماشین آلات چوب ، یراق آلات، ابزار و تجهیزات وابسته اصفهان، خرداد ۹۳

شرکت نوین جوب

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت نوین چوب، ۱۲۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

  متالوژی، فولاد و ریخته گری، معادن و صنایع وابسته

اصفهان، مرداد ۹۳

آزمونه فولاد

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت آزمونه فولاد، ۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز   دانلود فایل

تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

اصفهان، مرداد ۹۳

شرکت مادکو

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت مادکو، ۳۵ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

آسانسور، پله های برقی، صنایع و تجهیزات وابسته

اصفهان، آبان ۹۳

شرکت آرمان فراز پیمان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت آرمان فراز پیمان، ۶۰ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

صنعت کشاورزی (ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری)

اصفهان، آذر۹۳

شرکت میرآب اصفهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت میرآب اصفهان ، ۵۰ متر مربع، موقعیت جزیره، دانلود فایل

صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی

اصفهان، آذر۹۳

شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه تجارت الکترونیک عرش گستر، ۳۳ متر مربع، موقعیت دو طرف باز، دانلود فایل

صنعت، صنایع کارگاهی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

اصفهان، آذر۹۳

شرکت کانون ابزار

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت کانون ابزار، ۲۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

شرکت کنترل ابزار

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت گروز، ۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز، دانلود فایل

نمایشگاه دام و طیور

اصفهان، بهمن ۹۳

شرکت نولان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت نولان، ۶۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

نمایشگاه لوازم خانگی

اصفهان، اسفند ۹۳

شرکت ایران شرق (گراند صنعت)

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ایران شرق، ۴۸ متر مربع، موقعیت جزیره، دانلود فایل

شرکت پاکشوما

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پاکشوما، ۷۸ متر مربع، موقعیت جزیره، دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۴

صنعت قطعات خودرو

اصفهان، اردیبهشت ۹۴

 بازرگانی مهرخواه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه بازرگانی مهرخواه، ۴۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

آسانسور، پله های برقی، صنایع و تجهیزات وابسته

اصفهان، شهریور ۹۴

آرمان فراز پیمان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه آرمان فراز پیمان، ۷۲ متر مربع، موقعیت جزیره، دو طبقه دانلود فایل

راه و شهرسازی

اصفهان، مهر ۹۴

سنو پارس

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه سنو پارس، ۳۶۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

تهران، آبان ۹۴

سنو پارس

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه سنو پارس، ۱۲۸متر مربع، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

تخصصی لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

اصفهان، آبان ۹۴

آریا پلیمر پیشگام

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه آریا پلیمر پیشگام، ۱۸ متر مربع، موقعیت دو طرف باز، دانلود فایل

تخصصی کشاورزی، ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری

اصفهان، آذر ۹۴

میراب اصفهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه میراب اصفهان، ۵۴ متر مربع دو طبقه، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

شرکت توسن

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت توسن، ۴۹ متر مربع، موقعیت دو طرف باز، دانلود فایل

  بین المللی تکنولوژی کشاورزی ( نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)

زاهدان، آذر ۹۴

شرکت میراب اصفهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت میراب اصفهان، ۴۸متر مربع، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

بین المللی تکنولوژی کشاورزی ( نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)

اصفهان، بهمن ۹۴

سدید رویش ویستا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه میراب اصفهان، ۷۷ متر مربع ، موقعیت سه طرف باز، دانلود فایل

ساتراپ الکتریک

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ساتراپ الکتریک، ۲۱ متر مربع، موقعیت یک طرف باز، دانلود فایل

نمایشگاه لوازم خانگی

اصفهان، اسفند ۹۴

شرکت اسنوا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت اسنوا، ۲۳۸ متر مربع، موقعیت جزیره، دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۵

قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو

اصفهان، اردیبهشت ۹۵

شرکت سایپا یدک

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سایپا یدک، ۴۷ متر مربع، موقعیت دو طرف باز دانلود فایل

صنعت برق

اصفهان، خرداد ۹۵

شرکت درنا صنعت مهر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت درنا صنعت مهر، ۱۸ متر مربع، موقعیت یک طرف باز دانلود فایل

شرکت بارمان اتوماسیون

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت بارمان اتوماسیون، ۳۰ متر مربع، موقعیت یک طرف باز دانلود فایل

تخصصی کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

تهران، خرداد ۹۵

سدید رویش ویستا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سدید رویش ویستا، ۴۹/۵ متر مربع، موقعیت L دانلود فایل

تخصصی متالوژی، ریخته گری، فولاد، معادن و صنایع وابسته

اصفهان، مرداد ۹۵

سپاهان فولاد آتشگاه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سپاهان فولاد آتشگاه، ۲۴ متر مربع، موقعیت یک طرف باز  دانلود فایل

تخصصی رنگ، رزین، مواد شیمیایی، پوشش های صنعتی و مواد کامپوزیت

اصفهان، مرداد ۹۵

صدرا پلیمر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت صدرا پلیمر ۱۰۲ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

تخصصی صنعت ساختمان

تهران، مرداد ۹۵

صدرا پلیمر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت صدرا پلیمر ۴۰ متر مربع، موقعیت دو طرف باز دانلود فایل

تجهیزات و لوازم خانه و آشپزخانه مدرن

اصفهان، مرداد ۹۵

زوپینی

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت زوپینی۱۲۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

ماشین آلات راهسازی، راهداری، معدنی، ساختمانی، دیزلی، خدمات شهری و صنایع وابسته

اصفهان ، مهر ۹۵

پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب ۲۰۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

صنعت خودرو

یزد ، مهر ۹۵

سایپا یدک

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سایپا یدک ۵۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

سیمان و افق پیشرو

تهران، مهر ۹۵

سپاهان فولاد آتشگاه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سپاهان فولاد آتشگاه۹ متر مربع، موقعیت دو طرف باز دانلود فایل

نمایشگاه صنعت کشاورزی

اصفهان، آبان ۹۵

شرکت میراب اصفهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت میراب اصفهان ۴۸ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی

اصفهان، دی ۹۵

مهر آفرین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت مهرآفرین ۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز دانلود فایل

نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی و باغبانی(نهاده ها، گل و گیاه، محصولات و خدمات وابسته)

اصفهان، دی ۹۵

سدید رویش ویستا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سدید رویش ویستا ۶۶ متر مربع، موقعیت جزیره دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

تهران، بهمن ۹۵

شرکت GGM GASTRO

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه GGM GASTRO

۵۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

اصفهان، اسفند ۹۵

پارسیان کالا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه پارسیان کالا ۷۲ متر مربع، موقعیت سه طرف باز  دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی سنگ و معادن و صنایع وابسته

اصفهان، اسفند ۹۵

شرکت تیس

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت تیس ۲۷ متر مربع، موقعیت دو طرف باز دانلود فایل

فروشگاه رفاه- شعبه میدان لاله اصفهان

اصفهان، اسفند ۹۵

شرکت فرادیس

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت فرادیس ۸ متر مربع، موقعیت سه طرف باز دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی سنگ و معادن و صنایع وابسته

اصفهان، اردیبهشت۹۶

شرکت آراد استیل

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت آراد استیل ۳۲ متر مربع، موقعیت سه طرف باز 

دانلود فایل

نمایشگاه اختصاصی مبلمان شهری و خدمات شهری

اصفهان، مرداد۹۶

شرکت لیندنر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت لیندنر  ۱۲ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

شرکت مهرآذر ماشین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت مهرآذر مایشن ۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

شرکت پولادین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پولادین ۱۲ متر مربع، موقعیت یک. طرف باز

دانلود فایل

سازمان مدیریت شهرداری پسماند اصفهان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه سازمان مدیریت شهرداری پسماند اصفهان ۸۰ متر مربع، موقعیت دو. طرف باز

دانلود فایل

گروه مپنا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت مپنا ۲۴ متر مربع، موقعیت دو. طرف باز

دانلود فایل

شرکت ایرمان تک

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ایرمان تک ۱۲ متر مربع، موقعیت یک. طرف باز

دانلود فایل

شرکت بهین آب

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ایرمان تک ۱۲ متر مربع، موقعیت یک. طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم خانه و آشپزخانه

اصفهان، مرداد ۹۶

شرکت بازرگانی کیان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت بازرکانی کیان ۲۴ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی سیمان (بازار، صادرات، تجهیزات و ماشین آلات و محیط زیست)

اصفهان، شهریور ۹۶

شرکت سپاهان فولاد آتشگاه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سپاهان فولاد آتشگاه ۳۰ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی- صوتی- تصویری

شیراز،

شهریور ۹۶

صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران ۳۲ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

 نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی، راهداری، معدنی، ساختمانی، خدمات شهری، خودرو دیزلی

اصفهان، مهر۹۶

شرکت پاسارگاد ماشین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پاسارگاد ماشین ۳۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

شرکت واژه ماشین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پاسارگاد ماشین ۳۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی سنگ

محلات، مهر۹۶

شرکت پاسارگاد ماشین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پاسارگاد ماشین ۳۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

شرکت واژه ماشین

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پاسارگاد ماشین ۳۴ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران

تهران، مهر۹۶

شرکت مهرآذر

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت مهرآذر ۳۷٫۵ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

شرکت دناکو

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت دناکو ۲۴ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی معدن

تهران، مهر۹۶

شرکت سپاهان فولاد آتشگاه (رازی برج میلاد)

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سپاهان فولاد آتشگاه ۱۲ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

شرکت سپاهان فولاد آتشگاه (مصلی)

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سپاهان فولاد آتشگاه ۱۲ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

اصفهان، آبان۹۶

پرتو استیل

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پرتو استیل۳۰ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

اصفهان، آبان۹۶

شرکت دیده با نت

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت دیده بانت۲۰ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی صنعت آراد و نان

تهران، آذر ۹۶

گروه صنعتی ممتاز

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه گروه صنعتی ممتاز۷۰ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی باغبانی ، نهاده ها ، گلخانه ها

تهران، آذر۹۶

سدید رویش ویستا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سدیدرویش ویستا۳۰ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه

اهواز، آذر۹۶

شرکت پاناسونیک

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت شرکت پاناسونیک۴۰ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

شرکت آبسال

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت آبسال۶۸ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

شرکت ژانومه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ژانومه ۳۶ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی

اهواز، دی۹۶

شرکت عقیق ایرانیان

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت شرکت عقیق ایرانیان۲۴ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

اصفهان، دی۹۶

تهویه اروند

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت تهویه اروند۷۲ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی کشاورزی

اصفهان دی۹۶

سدید رویش ویستا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سدیدرویش ویستا۴۷ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

رشت، دی۹۶

تهویه اروند

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت تهویه اروندا۶۶ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه

اصفهان، اسفند۹۶

شرکت پاناسونیک

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت شرکت پاناسونیک۶۰ متر مربع، موقعیت یک طرف باز

دانلود فایل

شرکت پارسیان کالا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت پارسیان کالا۱۰۴ متر مربع، موقعیت ال

دانلود فایل

شرکت ژانومه

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت ژانومه ۸۰ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی نساجی

اصفهان، بهمن۹۷

حریرنخ

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت حریرنخ۸۰ متر مربع، موقعیت جزیره

دانلود فایل

نمایشگاه های سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

اصفهان، اردیبهشت۹۷

دشت کیمیا

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت دشت کیمیا۵۶ متر مربع، موقعیت سه طرف باز

دانلود فایل

نمایشگاه بین المللی برق

اصفهان، تیر۹۷

رادین صنعت

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت رادین صنعت۳۰ متر مربع، موقعیت دو طرف باز

دانلود فایل

شرکت سها سنجش

طراحی، ساخت و اجرا توسط گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی ایرانا- غرفه شرکت سهاسنجش ۲۱ متر مربع، موقعیت دو طرف بازhttp://irprintgroup.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-2.html?preview_id=8211&preview_nonce=a8c90899ca&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true

دانلود فایل

مزایای برگزاری نمایشگاه هر نمایشگاه که برگزار می شود اهداف خاصی را دنبال می کند اما هدف کلی نمایشگاه ها معرفی محصولات و ارایه خدمات جدید برای جذب مشتریان، شناخت و اصلاح کانال های توزیع و ارتباط با آنهاست. هدف اصلی از شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی، در کوتاه مدت یا دراز مدت، افزایش فروش تولیدات یا خدمات است و برگزار کنندگان نمایشگاه علاوه بر کسب منافع و رسیدن به اهداف خود می بایست بستر لازم را برای موارد فوق آماده نمایند. اما علاوه بر موارد مذکور، برگزاری یک نمایشگاه موفق و اصولی دارای مزایای زیادی برای گروه های مختلف است که می توان به اهم آنها بشرح ذیل اشاره نمود.۱- رونق اقتصادی ۲- آشنایی با فناوری های جدید ۳- اشتغالزایی موثر ۴- جلب سرایه گذاری ۵- گسترش همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ۶- تبادل اطلاعات، دستاوردها و تحقیقات کاربردی و زمینه های فنی- تولیدی و تجاری ۷- شناخت رقبا و ایجاد رقابت سالم ۸- سنجش بازار سنجی برای توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از طریق نمایندگی های معتبر ارتباطات قوی تر برای نتایج هیجان انگیز ترپایداری و موفقیت بیشتر یک شرکت را باید با طراحی و ساخت یک غرفه بی همتا حفظ کرد این امر باعث می شود تا شما درمیان صدها یا هزاران نفر ازغرفه داران و بازدیدکنندگان به یاد ماندنی شوید. شخصیت و اصالت یک شرکت باید در تمام نمایشگاههای تجاری حفظ شود. هر آگهی باید به عنوان یک تصویر از برند شرکت، در ذهن بازدید کننده تجسم گردد. در نتیجه غرفه نمایشگاهی که محصولات شما را ارائه و تبلیغ می نماید باید چنین تصویری از برند و محصولات را در ذهن هزاران نفراز بازدید کنندگان ایجاد نماید. از دید مشتریان، این امر باعث ایجاد اعتماد به برند شما می شود. برای شرکتها اعتماد مشتریان مهم است، چرا که این امر اساس ثبات و کامیابی است. شرکتهای بیشتری در حال استفاده از این استراتژی هستند که با ساخت غرفه های منحصر به فرد در میان شرکتهای دیگر موفق تر و شناخته شده تر باشند. گروه طراحی، چاپ و تبلیغات ایرانایک تصویر بصری می تواند یک پیام پیچیده را در یک لحظه منتقل کند! غرفه های طراحی شده و ماهرانه گروه طراحی، چاپ و تبلیغات ایرانا می تواند هر پیام دلخواهی را به بازدید کننده منتقل کند.غرفه به عنوان یک نماد بصری از هر چیز دیگری مهم تر و از هر برنامه بازاریابی دیگر ضروری تر است. در هر نمایشگاه، شرکتهای جدیدی از کشورهای مختلف حضور می یابند. با توجه به این شرکتهای تازه وارد و محصولات جدیدی که روزانه در حال عرضه به بازار می باشد، مشتریان آینده نگر بیش از توجه به برندهای معروف، به شرکتهای نوآور تکیه می کنند. گروه طراحان غرفه برتر با طرح های ویژه خود شما را برای نمایش بهتر بازرگانی و تقویت بازاریابی درنمایشگاههای مختلف یاری نموده و برند شرکت شما را توسعه می دهد. درخشش شما با خدمات گروه طراحان غرفه برتر ، در میان صدها و یا حتی هزاران شرکت از رقبای شما افزایش خواهد یافت. نکات ساده ولی کلیدی برای موفقیت بیشتربه منظور موفقیت در نمایشگاه های تجاری، ضروریست که هم مشتریان و هم تیم فروش شما در غرفه نمایشگاهی احساس راحتی داشته باشند. گذشته از این، فاکتورهای بی شماری هستند که غرفه شما راجالب و جذاب تر می کند. به عنوان مثال غرفه داری که با یک لبخند از بازدید کنندگان استقبال می کند. پرسنلی که با نوشیدنی گرم از میزبانان و مهمانان پذیرایی می نماید و یا پرسنل خدمات شرکت که درخشش و تمیزی را پس از یک روز کاری، به غرفه باز می گردانند.

 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در را ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : نفر        بازديدکننده دیروز : 0 نفر        بازديدکننده در هفته : 0 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای هلدینگ توسعه دهندگان محفوظ است

«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»